Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

2020

Animálne modely pľúcnej hypertenzie / Animal models of pulmonary hypertension
Authors: S. Trubačová, D. Kováčová, J. Klimas, Ľ. Paulis
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.183–194, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_10
Price: free access
[View Abstract]


Účasť cytokínov pri srdcovom zlyhávaní / Cytokines in relation to heart failure
Authors: R. Steinkamp, J. Radosinska
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.173–182, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_9
Price: free access
[View Abstract]


Viacbodová stimulácia ľavej komory / Left Ventricular MultiPoint Pacing
Authors: G. Kaliská, P. Ďurčíková
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.166–172, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_8
Price: free access
[View Abstract]Dentálne výkony pri perorálnej antikoagulačnej liečbe / Dental procedures in oral anticoagulation therapy
Authors: A. Remková, J. Deglovič, M. Šupler
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.154–159, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_6
Price: free access
[View Abstract]Význam somatických charakteristík pri hodnotení kardiometabolického rizika u adolescentov / The role of somatic characteristics in the assessment of cardiometabolic risk in adolescents
Authors: V. Regecová, P. Bališ, Z. Gerová
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.138–147, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_4
Price: free access
[View Abstract]


Príspevok k aktuálnej diskusii o organizácii predoperačných vyšetrení pred elektívnou nekardiálnou chirurgiou v SR – pohľad kardiológa a internistu
Authors: R. Hatala, I. Lazúrová
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.135–137, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_3
Price: free access
[View Abstract]


Komentár k odporúčaniam ESC/EAS z roku 2019 pre manažment dyslipidémií / Comment on 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias
Authors: D. Pella
Cardiology Letters Vol.29, No.3, p.131–134, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_3_2
Price: free access
[View Abstract]


Srdcové mitochondrie v úlohe kardioprotektívnych stratégií / Cardiac mitochondria in the role of cardioprotective strategies
Authors: N. Andelová, M. Jašová, I. Kancirová, M. Ferko
Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.106–112, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_9
Price: free access
[View Abstract]


Indikácie a význam AMTK v klinickej praxi / Indication and importance of ABPM in clinical practice
Authors: Ľ. Gašpar, S. Filipová
Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.102–105, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_8
Price: free access
[View Abstract]


„Polypill“ u seniorov: možná frekvencia používania fixných kombinácií liečiv podľa údajov zo štúdie SAFIS / Polypill in seniors: possible frequency of fixed drug combination according to the SAFIS study
Authors: M. Dúbrava, F. Németh, T. Drobná, L. Gerlich
Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.97–101, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_7
Price: free access
[View Abstract]Transmurálna disperzia komorovej repolarizácie a jej vzťah k výskytu malígnych komorových arytmií u pacientov po infarkte myokardu / Transmural dispersion of ventricular repolarization and its relation to incidence of malignant ventricular arrhythmias in
Authors: P. Michálek, S.B. Hatahet,M. Svetlošák, P. Margitfalvi, I. Waczulíková, S. Trnovec, A. Böhm, O. Beňačka, R. Hatala
Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.85–92, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_5
Price: free access
[View Abstract]Manažment emergentných kardiologických stavov u pacientov so suspektnou alebo potvrdenou infekciou COVID-19
Authors: M. Studenčan, M. Hudec
Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.78–81, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_3
Price: free access
[View Abstract]Amyloidová kardiomyopatia – zriedkavá alebo neodhalená? / Cardiac amyloidosis – rare or underdiagnosed?
Authors: M. Danková, E. Gonçalvesová
Cardiology Letters Vol.29, No.1, p.17–25, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_1_17
Price: free access
[View Abstract]


Srdcové zlyhávanie a diabetes mellitus. Nebezpečné spojenie / Heart failure and diabetes mellitus. Dangerous association
Authors: E. Gonçalvesová
Cardiology Letters Vol.29, No.1, p.9–16, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_1_9
Price: free access
[View Abstract]

Display #  
Results 21 - 39 of 39

© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.