Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

2013

Hudobná kultúra Zakarpatskej oblasti v minulosti a súčasnosti
Authors: Inna Popova
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.413-420
Price: free access
[View Abstract]


Digitálne edície a hypermediálne archívy hudby a ich využitie na Slovensku
Authors: Vladimír Král
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.394-412
Price: free access
[View Abstract]Kategória hudobného myslenia v diele Jozefa Kresánka
Authors: Ľubomír Chalupka
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.376-384
Price: free access
[View Abstract]


Sémantická hudobná analýza – historické a semiologicko- -lingvistické možnosti
Authors: Hartmut Krones
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.366-375
Price: free access
[View Abstract]


Ernő Lendvai a jeho súčasníci. Počiatky hudobnej analýzy v Maďarsku (1921 – 1955)
Authors: Anna Dalos
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.359-365
Price: free access
[View Abstract]


Heinrich Schenker a Guido Adler
Authors: Lubomír Spurný
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.354-358
Price: free access
[View Abstract]


Béla Bartók ako teoretik
Authors: László Vikárius
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.340-353
Price: free access
[View Abstract]


„Kánon“ v českém hudebním dějepisectví a hudební praxi: vznik, funkce a proměny v průběhu let
Authors: Jarmila Gabrielová
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.331-339
Price: free access
[View Abstract]


Stopa Richarda Wagnera v české hudbě nebo muzikologii?
Authors: Marta Ottlová
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.323-330
Price: free access
[View Abstract]


„Wer wälzet uns den Stein?” Problémy slovensko-maďarskej spolupráce v oblasti hudobnohistorického výskumu
Authors: Ilona Ferenczi
Slovenská hudba, Vol. 39, No 4, p.317-322
Price: free access
[View Abstract]


Rukopisné hudobné pramene z archívu ŠKO Žilina
Authors: Matilda Hýrošová
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.301-305
Price: free access
[View Abstract]


Možnosti uplatnenia Normy STN ISO 690: 2012 pri citovaní dokumentov so zameraním na hudobné dokumenty
Authors: Anna Kucianová
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.292-300
Price: free access
[View Abstract]


Anketa o stave hudobnej kultúry a hudobnej edukácie na Slovensku
Authors:
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.283-291
Price: free access
[View Abstract]


Kontinuita premien v systéme a obsahu hudobnej edukácie
Authors: Alena Čierna
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.278-282
Price: free access
[View Abstract]


Štúdium hudobnej výchovy v študijnom programe PEP a UPV
Authors: Miroslava Blažeková
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.274-277
Price: free access
[View Abstract]


Návrh systematiky pre tvorbu hudobno-edukačných konštruktov
Authors: Tomáš Boroš
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.270-273
Price: free access
[View Abstract]


Tadeáš Salva a reminiscencia na jeho menej známe pedagogické aktivity
Authors: Eleonóra Baranová
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.264-269
Price: free access
[View Abstract]


Meranie úrovne zrozumiteľnosti reči a iných akustických parametrov Kostola sv. Štefana Kráľa v Nitre
Authors: Pavol Brezina
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.255-263
Price: free access
[View Abstract]


Možnosti hudby a hudobnej edukácie pri prechode z primárneho na nižšie sekundárne vzdelávanie
Authors: Eva Králová
Slovenská hudba, Vol. 39, No 3, p.228-254
Price: free access
[View Abstract]

Display #  
Results 1 - 20 of 29

© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.