Journal info

Select Journal







Webshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

2019

Vnímanie školskej klímy deťmi stredného školského veku v súvislosti s ich interakciou s rodičom
Authors: Marek Blatný, Andrea Baranovská, Dominika Doktorová, Jana Hubinská
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 160–167
doi:10.4149/ppd_201912
Price: free access
[View Abstract]


Adaptácia testu cesty pre diagnostiku detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia
Authors: Ján Ferjenčík, Bernadeta Plichtová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 147–159
doi:10.4149/ppd_201911
Price: free access
[View Abstract]


MABEL – multijazyková batéria testov ranej gramotnosti založená na dôkazoch
Authors: Marína Mikulajová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 134–146
doi:10.4149/ppd_201910
Price: free access
[View Abstract]


Štýly kariérového rozhodovania ako prediktory ťažkostí v kariérovom rozhodovaní adolescentov
Authors: Natália Köverová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 120–133
doi:10.4149/ppd_201909
Price: free access
[View Abstract]


Napĺňanie vývinových úloh v období neskorej adolescencie a vynárajúcej sa dospelosti a jeho vzťah so spokojnosťou a zmyslom života
Authors: Veronika Kohútová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 103–119
doi:10.4149/ppd_201908
Price: free access
[View Abstract]


Nerovná cesta do dospelosti: špecifiká obdobia vynárajúcej sa dospelosti v kontexte identity, práce a partnerských vzťahov
Authors: Veronika Kohútová, Mária Dědová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 89–102
doi:10.4149/ppd_201907
Price: free access
[View Abstract]


Porozumenie vetám u slovensky hovoriacich detí vo veku od desať do štrnásť rokov
Authors: Jana Marková, Romana Šnauková
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 2, s. 75–88
doi:10.4149/ppd_201906
Price: free access
[View Abstract]


Pripravenosť na školu: čo? kto? ako?
Authors: Ján Ferjenčík
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 1, s. 57–68
doi:10.4149/ppd_201905
Price: free access
[View Abstract]


Využitie kaufmanovej hodnotiacej batérie ABC pri diagnostike detí s rôznym typom diagnóz
Authors: Bronislava Kundrátová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 1, s. 48–56
doi:10.4149/ppd_201904
Price: free access
[View Abstract]


Storytelling vo výučbe psychológie pre budúcich učiteľov
Authors: Lenka Sokolová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 1, s. 36–47
doi:10.4149/ppd_201903
Price: free access
[View Abstract]


Význam deliberácie pre rozvoj spôbilostí sebaobhajovania žiakov s mentálnym postihnutím v prostredí inkluzívnej školy
Authors: Michaela Bartušová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 1, s. 25–35
doi:10.4149/ppd_201902
Price: free access
[View Abstract]


Skúsenosti matiek s výchovou detí s adhd – fenomenologická analýza
Authors: Monika Búranová – Jana Vindišová
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 53, 2019, č. 1, s. 5–24
doi:10.4149/ppd_201901
Price: free access
[View Abstract]



  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»


Display #  
Results 1 - 12 of 12

© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.