Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

2020

Podávanie vitamínu C zlepšuje reológiu plnej krvi u zdravých ľudí / Vitamin C supplementation promotes whole blood rheology in healthy humans
Authors: J. Radošinská, T. Jasenovec, A. Púzserová, J. Krajčír, J. Laceková, K. Kučerová, T. Kalnovičová, Ľ. Tóthová, I. Kovačicová, N. Vrbjar
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.248–255, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_9
Price: free access
[View Abstract]


Rúška počas pandémie COVID-19 – áno, ale aké?(„Diabol je v detailoch“)
Authors: R. Hatala
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.343–345, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_10
Price: free access
[View Abstract]


SPRÁVA Z KONGRESU: AHA – virtuálny kongres v USA, 13. – 16. november 2020
Authors: J. Murín
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.325–329, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_8
Price: free access
[View Abstract]


Aneuryzma ascendentnej aorty a možnosti chirurgickej liečby metódou PEARS / Ascending aortic aneurysm and treatment with the PEARS method
Authors: B. Bezák, P. Artemiou, M. Hulman
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.320–324, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_7
Price: free access
[View Abstract]


Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene, včasné a neskoré komplikácie / Left atrial appendage occlusion, early and late complications
Authors: S. Mišíková, S. Juhás, D. Ondušová, M. Šimurda
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.310–319, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_6
Price: free access
[View Abstract]


Vplyv dlhodobého deficitu NO na vazoaktívne odpovede hrudnej aorty, aktivitu NO-syntázy a biomarkery oxidačného stresu u mladých spontánne hypertenzných potkanov
Authors: A. Berényiová, I. Dovinová, M. Kvandová, F. Kristek, E. Jansen, M. Majzúnová, S. Čačányiová
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.303–309, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_5
Price: free access
[View Abstract]


Gerontokardiológia: COVID-19 / Gerontocardiology: COVID-19
Authors: M. Dúbrava, J. Jánošiová, A. Koščálová, J. Šuba ml.
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.293–302, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_4
Price: free access
[View Abstract]
Medicína, COVID-19, kardiológia a rok 2020 / Medicine, COVID-19, cardiology and the year 2020
Authors: R. Hatala
Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.273–277, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_1
Price: free access
[View Abstract]


Supraventrikulárna tachykardia v kontexte idiopatickej pľúcnej artériovej hypertenzie / Supraventricular tachycardia in idiopathic pulmonary arterial hypertension
Authors: M. Luknár, P. Lesný, M. Svetlošák, P. Hlivák, E. Goncalvesová
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.259–266, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_11
Price: free access
[View Abstract]


Left atrial thrombus despite continuous oral anticoagulant therapy
Authors: M. Ivancikova, J. Sipka, M. Skamla, G. Kaliska
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.256–258, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_10
Price: free access
[View Abstract]


Vplyv hypersekrécie rastového hormónu na kardiovaskulárny systém / Effect of growth hormone hypersecretion on the cardiovascular system
Authors: J. Smaha J, M. Kužma M, J. Payer
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.243–247, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_8
Price: free access
[View Abstract]Dyskaliémie a niektoré liečivá u seniorov s fibriláciou predsiení (údaje zo štúdie SAFIS) / Potassium disturbances and some drugs in seniors with atrial fibrillation (data from SAFIS study)
Authors: M. Dúbrava, F. Németh, T. Drobná, L. Gerlich
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.235–239, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_6
Price: free access
[View Abstract]


Exaktné hodnotenie funkcie ľavej komory / Exact classification of left ventricular function
Authors: O. Beňačka, V. Horváth, R. Hatala, E. Goncalvesová
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.229–234, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_5
Price: free access
[View Abstract]


Úloha adrenomedulínu, galektínu-3 a solubilného ST2 u hypertonikov v riziku srdcového zlyhávania / Role of adrenomedullin, galectin-3 and soluble ST2 in hypertensive patients at risk of heart failure
Authors: M. Huňavý, M. Jankajová, C. Gibarti, D. Pella, J. Gonsorčík
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.220–228, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_4
Price: free access
[View Abstract]


Odporúčania na diaľkové monitorovanie kardiálnych implantovateľných elektronických prístrojov
Authors: G. Kaliská, M. Šášov, P. Ďurčíková
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.216–219, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_3
Price: free access
[View Abstract]


Požiadavky na špecializované kardiologické pracovisko oprávnené na implantáciu kardioverterov-defibrilátorov (ICD) v Slovenskej republike. Konsenzus Slovenskej asociácie srdcových arytmií
Authors: R. Hatala, G. Kaliská, P. Margitfalvi, A. Bystriansky, S. Mišíková, Ľ. Urban, P. Hlivák
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.213–215, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_2
Price: free access
[View Abstract]


Komentár k ESC/EASD 2019 Odporúčaniam pre diabetes, prediabetes a kardiovaskulárne ochorenia
Authors: Ľ. Fábryová, E. Martinka, J. Murín
Cardiology Letters Vol.29, No.4, p.205–212, 2020
doi:10.4149/Cardiol_2020_4_1
Price: free access
[View Abstract]

Display #  
Results 1 - 20 of 39

© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.