Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

2022

DIEŤA S DVOJAKOU VÝNIMOČNOSŤOU – VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM A PORUCHOU POZORNOSTI S HYPERAKTIVITOU
Authors: ĽUBOŠ LUKÁČ, BIBIÁNA HLEBOVÁ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 2, s. 125–138
doi:10.4149/ppd_202207
Price: free access
[View Abstract]


POROZUMENIE NARATÍVAM INTAKTNÝMI DEŤMI A DEŤMI S VÝVINOVOU JAZYKOVOU PORUCHOU
Authors: MONIKA NEMCOVÁ, DOMINIKA OLÁHOVÁ, SVETLANA KAPALKOVÁ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 2, s. 111–124
doi:10.4149/ppd_202206
[View Abstract]


BARIÉRY V ADJUSTÁCII NA VYSOKÚ ŠKOLU U ŠTUDENTOV S PORUCHAMI POZORNOSTI A UČENIA
Authors: ANNAMÁRIA ANTALOVÁ, KARIN ČERNICKAJA, LENKA SOKOLOVÁ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 2, s. 93–110
doi:10.4149/ppd_202205
[View Abstract]


AEPS – PRÍSTUP PREPÁJAJÚCI DIAGNOSTICKÉ ZISTENIA S INTERVENCIOU
Authors: DANIELA MITRÍKOVÁ, MARÍNA MIKULAJOVÁ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 1, s. 69–85.
doi:10.4149/ppd_202204
[View Abstract]


ŠIKANOVANIE A KYBERŠIKANOVANIE SLOVENSKÝCH ADOLESCENTOV
Authors: MICHAL BOŽÍK, ALENA KOPÁNYIOVÁ, EVA SMIKOVÁ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 1, s. 52–68
doi:10.4149/ppd_202203
[View Abstract]


VNÍMANÁ BEZPEČNOSŤ V RODINNOM SYSTÉME AKO PROTEKTÍVNY FAKTOR EXCESÍVNEHO POUŽÍVANIA ONLINE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ
Authors: MARIKA SMIČKOVÁ, JURAJ HOLDOŠ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 1, s. 37–51
doi:10.4149/ppd_202202
[View Abstract]


KVALITATÍVNA ANALÝZA ADAPTÁCIE NA POBYT V DETSKOM DOMOVE, VZŤAHU S RODIČMI A SÚVISLOSTÍ S AKTUÁLNYM PARTNERSKÝM VZŤAHOM ODCHOVANCOV DETSKÝCH DOMOVOV
Authors: JANA CMUROVÁ, LUCIA ZÁHORCOVÁ
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 56, 2022, č. 1, s. 3–36
doi:10.4149/ppd_202201
[View Abstract]  • «« Start
  • « Prev
  • 1
  • Next »
  • End »»


Display #  
Results 1 - 7 of 7

© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.