Home CUSTOMERS Slovenská hudba

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Slovenská hudba

SLOVENSKÁ HUDBA
revue pre hudobnú kultúru­
Časopis Slovenskej hudobnej únie
Vydáva Slovenská muzikologická asociácia s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR
Michalská 10, 815 36 Bratislava

Šéfredaktorka:
 Alena Čierna
Redakcia: Katarína Godárová
Redakčná rada: 
 Jiří Bezděk (Czech Republic), Ladislav Kačic (Slovakia),
Yvetta Kajanová (Slovakia), Slávka Kopčáková (Slovakia),
Tamara Levaja (Russia), Jana Lengová (Slovakia),
Zuzana Martináková (Slovakia), Águeda Pedrero-
Encabo (Spain), Lubomír Spurný (Czech Republic),
Eva Szórádová (Slovakia), Viktor Telyčko (Ukraine),
Hana Urbancová (Slovakia), Jan Vičar (Czech Republic),
Julijana Zhabeva Papazova (Macedonia)
Adresa redakcie: Slovenská hudba, Michalská 10, 815 36 Bratislava
  e-mail:  acierna@ukf.sk
 
 © AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.