Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.73–77, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.2, p.73–77, 2020

Title: Návrh protiepidemického postupu cieleného na zdravotníkov a pacientov pri epidémii COVID-19 na Slovensku / Health-care workers and patient focused proposal for anti-epidemic management during the COVID-19 epidemics in Slovakia
Author: R Hatala

Abstract: The aim of the presented proposal is to counteract the dramatic spread of the COVID-19 disease and to target reduction of its high case fatality rate by risk stratification during the early phases of the disease. Two key factors have contributed to the catastrophic extent of the disease in several countries:
– Most of the known COVID-19 hotspots were locally preceded by massive gatherings of up to several hundred-thousand people (sporting events, religious pilgrimages etc.).
– Widespread, mostly subclinical infection of health care workers (HCW) in the hospitals of the hotspot regions inabled a crucial dramatic virus transmission to elderly population.
Replication of the former factor for virus spread is actually stoped by measures preventing people from assembling. However, HCW represent at least 11% of the total infected population and they still suffer from suboptimal availability of protective gear. The following targeted steps are proposed:
1. Continuous periodic PCR “pooled testing” of at least all frontline and hospital based HCW (optimally all HCW) at 7-day intervals and strict immediate quarantine of all SARS-CoV-2 positive persons.
2. Early targeted clinical examination of all symptomatic COVID-19 patients together with assessment of the several biomarkers (mainly parameters of inflammation, thrombophilia, and organ damage – heart and liver) aiming at early risk stratification.
Thus, this proposal represents a complementary sustainable strategy to general anti-epidemic measures it could be of help to achieve 3 crucial goals: 1. To minimize virus spread in and from health-care facilities; 2. To protect HCW; 3. To identify COVID-19 patients at high risk for adverse, frequently lethal, outcome. Tab. 1, Ref. 17,.

Abstrakt. Cieľom predkladaného návrhu je prispieť k zabráneniu dramatického šírenia ochorenia COVID-19 a súčasne dosiahnuť zníženie smrtnosti tohto ochorenia. Pre katastrofické rozšírenia ochorenia v niektorých ohniskách nákazy boli významné dva faktory:
– mimoriadne rozsiahle zhromaždenia ľudí v rozsahu desiatok až stoviek tisíc osôb
– vysoký stupeň premorenia zdravotníckych pracovníkov, najmä v nemocniciach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti.
Vďaka dôsledným reštrikciám vo verejnom živote sme eliminovali hromadné stretnutia veľkého počtu osôb. Zdravotnícki pracovníci sú však naďalej vystavení vysokému riziku infekcie a tvoria najmenej 11 % celej infikovanej populácie, pričom smrtnosť ochorenia u nich nie je známa. Navrhované opatrenia pozostávajú z dvoch hlavných krokov:
1. Potreba kontinuálneho „združeného testovania“ (tzv. pooled testing) všetkých zdravotníckych pracovníkov v 7-dňových intervaloch a dôsledná včasná karantenizácia prípadne detegovaných pozitívnych osôb.
2. Včasné cielené klinické vyšetrenie symptomatických osôb s COVID-19 spolu s vyšetrením viacerých biomarkerov prediktívnych pre nepriaznivý, potenciálne fatálny priebeh. V prípade patologických hodnôt týchto parametrov hospitalizovať pacientov s úvahou podpornej imunoterapie a prevencie tromboembolizmu, respektíve podávania nových liečiv.
Predkladaný návrh môže byť komplementárne nápomocný pri dosahovaní troch hlavných cieľov: 1. Minimalizovať šírenie vírusu 2. Chrániť zdravotníckych pracovníkov 3. Identifikovať symptomatických pacientov s vysoko rizikovým profilom s cieľom ich včasnej hospitalizácie a podpornej liečby, respektíve aplikácie nových liekov. Tab. 1, Lit. 17.

Keywords: COVID-19 – testing – prognosis – biomarkers
Published online: 12-May-2020
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 2 Page From: 73, Page To: 77
doi:10.4149/Cardiol_2020_2_2


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.