Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.293–302, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.293–302, 2020

Title: Gerontokardiológia: COVID-19 / Gerontocardiology: COVID-19
Author: M. Dúbrava, J. Jánošiová, A. Koščálová, J. Šuba ml.

Abstract:

Abstrakt. Od decembra 2019 ochorenie COVID-19 spôsobené „novým vírusom“ SARS-CoV-2 zásadne zmenilo fungovanie sveta. Zväčša je síce asymptomatické alebo sprevádzané miernymi príznakmi, máva však aj ťažký priebeh s následnou letalitou. Osobitne rizikoví voči tejto infekcii sú seniori. COVID-19 sa dominantne prejavuje postihnutím respiračného systému, často sú však poškodené aj iné orgánové systémy, medzi nimi kardiovaskulárny. V tejto stati ponúkame jeden z možných pohľadov na to, čo vieme o kardiovaskulárnych prejavoch COVID-19 u seniorov. Lit. 83, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract. Since December 2019, the COVID-19 pandemic, caused by the “new virus” SARS-CoV-2, has changed the way the world runs. In the majority of cases, the course of the infection is asymptomatic or only mild symptoms are present: however it can also be serious and even lethal. Here, seniors are at special COVID-19 risk. The disease attacks mainly the respiratory system, but other systems, the cardiovascular sytem being one of them, are frequently affected as well. In this review, we offer one way of looking at what we know of the cardiovascular consequences of COVID-19 in seniors. Ref. 83, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: COVID-19, kardiovaskulárny systém, myokard, arytmie, trombóza, geriatria, senior / COVID-19, cardiovascular system, myocard, arrhythmias, thrombosis, geriatrics, senior
Published online: 01-Feb-2021
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 5 Page From: 293, Page To: 302
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_4


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.