Home Cardiology Letters 2020 Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.310–319, 2020

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.29, No.5, p.310–319, 2020

Title: Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene, včasné a neskoré komplikácie / Left atrial appendage occlusion, early and late complications
Author: S. Mišíková, S. Juhás, D. Ondušová, M. Šimurda

Abstract:

Abstrakt. Cieľ: Cieľom observačnej, retrospektívnej štúdie je analyzovať včasné a neskoré komplikácie po katetrizačnom uzávere uška ľavej predsiene typu Amplatzer AmuletTM v podmienkach jedného centra.
Metóda: Do štúdie bolo zahrnutých 49 pacientov (21 žien a 28 mužov) s priemerným vekom 72,1 ± 7,4 roka, s anamnézou nevalvulárnej fibrilácie predsiení s vysokým rizikom tromboembolických (CHA2DS2-VASc 4,1 ± 1,3) a krvácavých (HASBLED 3,3 ± 0,9) komplikácií. Periprocedurálne, vo včasnom období do 7 dní a počas následného follow-up sme sledovali výskyt akýchkoľvek komplikácií: vaskulárnych, hemoragických, cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie, embolizácie uzáveru, perikardového výpotku a smrti.
Výsledky: Zavedenie uzáveru bolo úspešné u 47 pacientov (95,9 %). Periprocedurálne sme dokumentovali u jedného pacienta sformovanie trombu na zavádzači. V neskoršom období došlo u jednej pacientky k intrakraniálnemu krvácaniu a u jedného pacienta k rozvoju chronického perikardového výpotku. V sledovanom období 18,2 ± 17,7 mesiacov zomrelo osem pacientov, u piatich pacientov nebol súvis s uzáverom uška, u troch pacientov sa nám nepodarilo zistiť príčinu smrti.
Záver: Katetrizačný uzáver uška ľavej predsiene je bezpečnou alternatívou antikoagulačnej liečby u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a súčasnou kontraindikáciou antikoagulačnej liečby. Pri správnom výbere pacientov, dôslednom dodržiavaní všetkých krokov postupnosti počas zavádzania uzáveru a starostlivej kontrole pacientov je riziko komplikácií malé. Obr. 3, Tab. 6, Lit. 39, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.sk

Abstract: Objective: The aim of the observational, retrospective and single-centre study is to analyse early and late complications due to left atrial appendage occlusion with Amplatzer AmuletTM.
Methods: We analyzed 49 patients (21 female and 28 male) with mean age of 72.1 ± 7.4 years. All patients were diagnosed with non-valvular atrial fibrillation and with high risk of thromboembolic (CHA2DS2-VASc 4,1 ± 1.3) and bleeding (HASBLED 3.3 ± 0.9) complications. We observed periprocedure, early (within 7 days after the procedure) and late complications: vascular, bleeding, stroke, systemic embolization, device embolization, pericardiac effusion and death.
Results: The left atrial appendage was successfully managed in 47 (94.9%) patients. We observed one periprocedural complication, thrombus on the sheath. During follow-up 18.2 ± 17.7 month we observed one intracranial bleeding, one chronic pericardial effusion and 8 deaths. There was no connection between procedure and death in 5 patients, in 3 patients we were unable to determine the cause of death.
Conclusion: Left atrial appendage occlusion is an effective and safe alternative to anticoagulation therapy in patients with nonvalvular atrial fibrillation and contraindication of anticoagulation therapy. The risk of complication is low thanks to correct selection of patients, strict compliance with the deployment rules and careful monitoring of patients. Fig. 3, Tab. 6. Ref. 39, on-line full text (Free, PDF) www.cardiologyletters.skKeywords: fibrilácia predsiení, cievna mozgová príhoda, uzáver uška ľavej predsiene, Amplatzer Cardiac Plug, Amulet / atrial fibrillation, stroke, left atrial appendage occlusion, Amplatzer Cardiac Plug, Amulet
Published online: 01-Feb-2021
Year: 2020, Volume: 29, Issue: 5 Page From: 310, Page To: 319
doi:10.4149/Cardiol_2020_5_6_6


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.