Home Cardiology Letters 2021 Cardiology Letters Vol.30, No.1, p.14–18, 2021

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.30, No.1, p.14–18, 2021

Title: Venózna trombembólia v tehotenstve: čo hovoria najnovšie údaje z reálneho života / Venous thromboembolism in pregnancy: what the latest real-world data say
Author: A. Remková

Abstract:

Venous thromboembolism (VTE) is a leading cause of maternal mortality. Diagnosis of VTE during pregnancy and post-partum period is challenging. Real-world data on clinical presentation and management of VTE in these women have been limited so far. A recent prospective analysis in a cohort of 596 pregnant and 523 post-partum women with objectively confirmed VTE represents the largest study to date in this population. Pregnant and post-partum women were enrolled from a prospective clinical RIETE registry of real-world patients with VTE. This investigation extended our knowledge by showing that pregnant and postpartum women with VTE had a low incidence of death, recurrent VTE, and major bleeding related to therapy. They had a higher prevalence of thrombophilia, but other known risk factors for VTE and other associated comorbid conditions were not more prevalent. Pregnant versus post-partum women with VTE were more commonly treated with low-molecular-weight heparin and more frequently received inferior vena cava filters. Our efforts should focus on consistent prevention and effective diagnosis of VTE in these patients. Tab. 2, Ref. 16, on-line full text

Abstrakt. Venózny trombembolizmus (VTE) je hlavnou príčinou materskej úmrtnosti. Diagnostika VTE počas tehotenstva a v popôrodnom období je náročná. Údaje o klinických prejavoch a manažmente VTE z reálneho života boli u týchto žien doteraz obmedzené. Nedávna prospektívna analýza v kohorte 596 tehotných a 523 žien v popôrodnom období s objektívne potvrdeným VTE predstavuje v súčasnosti najväčšiu štúdiu v tejto populácii. Tehotné a ženy v popôrodnom období boli súčasťou pacientov s VTE z prospektívneho klinického registra RIETE v reálnom živote. Tento prieskum rozšíril naše vedomosti tým, že u tehotných a žien v popôrodnom období s VTE poukázal na nízky výskyt úmrtí, recidív VTE a závažných krvácaní v súvislosti s liečbou. Mali vyššiu prevalenciu trombofílie, ale nemali viac známych rizikových faktorov pre VTE a ani ďalšie pridružené komorbidity. U tehotných sa v porovnaní so ženami v popôrodnom období v liečbe častejšie použil heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou a častejšie dostali filtre do vena cava inferior. Naše úsilie by sa malo u týchto pacientiek zamerať na dôslednú prevenciu a účinnú diagnostiku VTE. Tab. 2, Lit. 16, on-line full text Keywords: pregnancy – post-partum period – pulmonary embolism – low-molecular-weight heparin – tehotenstvo – popôrodné obdobie – pľúcna embólia – heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou
Published online: 29-Mar-2021
Year: 2021, Volume: 30, Issue: 1 Page From: 14, Page To: 18
doi:10.4149/Cardiol_2021_1_3


download file© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.