Home Cardiology Letters 2022 Cardiology Letters Vol.31, No.1, p.48–54, 2022

Journal info

Select JournalWebshop Cart

Your Cart is currently empty.

Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Cardiology Letters Vol.31, No.1, p.48–54, 2022

Title: Katétrový uzáver uška ľavej predsiene / Transcatheter left atrial appendage closure
Author: M. Oláh

Abstract: Chronic oral anticoagulation therapy is the standard therapy for preventing thromboembolic events in patients with atrial fibrillation. However, oral anticoagulation has been associated with an increased risk of bleeding events, and despite the improvements linked to the introduction of direct oral anticoagulants, more than one third of atrial fibrillation patients still remain untreated. Over the past decade, percutaneous left atrial appendage closure has emerged as a valid alternative to anticoagulation therapy for the prevention of stroke/systemic embolism in patients with atrial fibrillation. In this article, I provide an updated overview of two most-used systems for transcatheter left atrial appendage closure and review the results associated with left atrial appendage closure, focusing on procedural and late outcomes, and pointing to future directions. Fig. 1, Tab. 2, Ref. 29.

Abstrakt. Chronická perorálna antikoagulačná liečba je jeden z hlavných pilierov prevencie trombembolických príhod u pacientov s fibriláciou predsiení. Na druhej strane je táto liečba asociovaná so zvýšeným rizikom hemoragických komplikácií a aj napriek pokroku v podobe priamych orálnych antikoagulancií, ostáva viac ako jedna tretina pacientov s fibriláciou predsiení neliečená. Za poslednú dekádu sa perkutánny uzáver uška ľavej predsiene stal validnou alternatívou antikoagulačnej liečby v rámci prevencie cievnej mozgovej príhody/systémovej embólie u pacientov s fibriláciou predsiení. Tento článok poskytuje prehľad dvoch najčastejšie používaných systémov určených pre katétrový uzáver uška ľavej predsiene a výsledkov z ich randomizovaných štúdií a registrov so zameraním na účinnosť a bezpečnosť. Obr. 1, Tab. 2, Lit. 29.Keywords: left atrial appendage – atrial fibrillation – stroke - uško ľavej predsiene – fibrilácia predsiení – cievna mozgová príhoda
Published online: 21-Mar-2022
Year: 2022, Volume: 31, Issue: 1 Page From: 48, Page To: 54
doi:10.4149/Cardiol_2022_1_6
Price: Call for Pricing


© AEPress s.r.o
Copyright notice: For any permission to reproduce, archive or otherwise use the documents in the ELiS, please contact AEP.